Bebossing
 

 

 

 

Onder bebossing wordt verstaan het aanleggen van een bos in een gebied waar gedurende lange tijd geen bos is geweest.

 

Bebossing levert een positieve bijdrage tot het tegengaan van de klimaatverandering.

 

Bomen nemen namelijk koolstofdioxide, één van de broeikasgassen, op uit de lucht en remmen aldus de toename ervan af.