Beekforel
 
Salmo trutta fario


De Beekforel Salmo trutta fario is een vis van snel- of traagstromende rivieren. De kleur van deze forel is vaak bruin met zwarte en oranje spikkels. De staart is nauwelijks gevorkt. Hij kan meer dan 50 cm meten en tot 2 kg zwaar worden.

Het is een sedentaire rivierbewoner, die zijn ganse leven doorbrengt op een welbepaalde plaats (schuilplaats) in een rivier. Het is een solitair levende vis, die territoriale gedragingen vertoont. Hij verdraagt geen temperatuur boven 20-22°C.

De aanwezigheid van voldoende zuurstof is zeer belangrijk. Het voedsel van deze vis bestaat aanvankelijk uit insectenlarven, slakken en mosseltjes, later uit vissen, amfibieën en zelfs kleine zoogdiertjes. De eitjes worden afgezet in grindstroken.

Veel waterlopen blijken eerder ongeschikt te zijn voor forellen doordat ze te weinig stroming hebben, te vuil zijn of te veel barrières tellen. Beekforellen uitzetten in geschikte biotopen is misschien de enige mogelijkheid om deze soort te behouden. Koude, zuurstofrijke beken en bovenlopen van rivieren genieten zijn voorkeur.