Benthivoor
 

 

 

 

Een benthivoor is een organisme dat leeft van benthos of waterbodemdiertjes.

 

Deze term wordt meestal gebruikt bij vissoorten van de karperfamilie die door middel van kieuwaanhangsels het slib filteren op wormen en andere bodemdiertjes. Hierdoor wordt de bodem omgewoeld wat vertroebeling en tenslotte veralging kan veroorzaken.

 

De Karper Cyprinus carpio en de Brasem Abramis brama zijn voorbeelden.