Benthos
 

 

 

 

Met de naam “benthos” wordt de groep organismen aangeduid die in of op de bodem van zoete en zoute wateren leeft. Tot het benthos behoren onder meer de schelpen, kreeften, krabben en zeesterren. Dit zijn dus benthisch levende organismen.

 

Organismen die niet uitsluitend gebonden zijn aan de bodem, noemt men pelagische organismen.

 

Dierlijk benthos heet zoöbenthos en de plantaardige versie is dus fytobenthos.