Berijpte Geurgroefbij
 
Lasioglossum albipes


De Berijpte Geurgroefbij Lasioglossum albipes is een zeldzame bij die in 1 generatie vliegt van maart tot en met oktober. De mannetjes vliegen pas vanaf juni. 

Deze groefbij meet 6,5 tot 9 mm en bezoekt verschillende soorten planten, maar meestal worden gele composieten gekozen. Men vindt de bij vaak op Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Muizenoor Hieracium pilosella en Vertakte Leeuwentand Leontodon autumnalis.
De bij wordt ook gezien op Braam Rubus fruticosus, Madeliefje Bellis perennis, Sporkehout Rhamnus frangula en Struikhei Calluna vulgaris.   

De achterranden van de achterlijfssegmenten zijn bij het vrouwtje licht en doorschijnend. Het achterlijf is gebandeerd en kort behaard.

Het mannetje is slank en heeft lange, donkere antennes. Het mannetje heeft een gele bovenlip. Het zwart met rood patroon is meer constant zwart-rood gekleurd dan bij de Gewone Geurgroefbij Lasioglossum calceatum.
De bij nestelt solitair in groepjes. De soort komt algemener voor in zandgronden en duinen, maar kan ook in veel andere biotopen worden aangetroffen, zoals in bloemrijke graslanden.

Het nest wordt ondergronds gebouwd. De broedcellen worden in clusters gegroepeerd. Volwassen vrouwtjes overwinteren.   

Het is waarschijnlijk een gastheer voor de Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis.