Berkenwants
 
Elasmucha grisea


De Berkenwants Elasmucha grisea, ook Gewone Kielwants genoemd, is een algemene wants met een lengte tot 9 mm. De wants is grijsgroen, groen of roodbruin van kleur. De rugzijde is duidelijk zwart gepunt.

Het vrouwtje legt in juni eitjes op de onderzijde van de bladeren van Berk-soorten Betula species. De moederwants blijft bij en zelfs vaak boven op haar legsel zitten. Zij beschermt de eitjes tegen mogelijke vijanden, zoals mieren en sluipwespen. Het vrouwtje bewaakt ook nog de jongen die zijn uitgekomen. Na enkele dagen vervellen ze en zoeken ze, voorafgegaan door de moeder, hun voedsel, dat vooral bestaat uit sap van berkenvruchtjes.

In de winter overleeft deze kielwants als volwassen insect op beschutte plaatsen, vaak onder een moslaag. Bij deze overwintering vormt deze wants vaak een prooi van de Groene Specht Picus viridis.