Bessenglasvlinder
 
Synanthedon tipuliformis


De Bessenglasvlinder Synanthedon tipuliformis behoort tot de wespvlinders. De vlinder heeft een kwastje aan het einde van het achterlijf.

De rupsen van deze vlinder leven in stammen en takken van bessenstruiken zoals onder meer de Aalbes Ribes rubrum.

Deze vlinder is in juni-juli vrijwel alleen in tuinen met deze waardplant te vinden.

De vlinder rust steeds in de onmiddellijke omgeving van de waardplant. De takken waarin de larven zich bevinden zouden vroeger rijpe bessen dragen dan de andere takken.

De sluipvlieg Leskia aurea en de sluipwesp Phaenolobus terebrator zijn gekende parasieten bij deze vlinder.