Bladpootrandwants
 
Leptoglossus occidentalisDe Bladpootrandwants Leptoglossus occidentalis komt uit Noord- en Midden-Amerika. Sinds 2007 komt de wants ook voor in Vlaanderen. De afgelopen jaren zijn de aantallen verder toegenomen. 

Deze wants met een roodbruin en beige kleurenpatroon meet ongeveer 2 cm en is herkenbaar aan de opvallend verbrede achterpoten.

Deze soort zuigt sappen uit naaldbomen (vooral dennen, sparren en sierconiferen).

In onze streken overwintert deze wants binnenshuis. Door middel van lokstoffen worden soortgenoten aangetrokken, zodat ze in aantal bij elkaar kunnen worden gevonden op geschikte overwinteringsplekken.