Blauwbandgrondel
 
Pseudorasbora parvaDe Blauwbandgrondel Pseudorasbora parva is een klein torpedovormig visje van ongeveer 10 cm lang dat oorspronkelijk uit Oost-Azië komt, maar in 1960 in Roemenië werd ingevoerd. Via de rivieren, maar ook via het ballastwater van schepen of in het gezelschap van ingevoerde Karpers kwam hij sinds de jaren 1990 in onze streken terecht.

Deze vis heeft een brede, bovenstandige bek en een diep ingesneden staartvin. Het meest typerende kenmerk is de donkere streep die over het oog tot aan de staartwortel loopt. Het mannetje is donkerder gekleurd dan het vrouwtje. In de paartijd verkleurt het mannetje naar staalblauw met een violette tot roodachtige kop en kieuwdeksels.  

Deze opportunistische vis heeft een korte generatietijd, een klein lichaam en een hoge reproductie. Deze vis is bovendien zeer goed opgewassen tegen vervuilingen, temperatuurverschillen en schommelingen in het zuurstofniveau. Veel inheemse vissen zijn dit niet. Aan de invasie van deze soort kan een eind komen als de inheemse soorten zich kunnen herstellen bij een verbeterende waterkwaliteit.  

Deze vis houdt van traagstromend, stilstaand water, maar werd ook reeds in stromende wateren gevonden.
Zijn voedsel bestaat uit zoöplankton, zoöbenthos, detritus en perifyton. Wanneer het aanbod aan zoöplankton klein is, foerageert deze vis ook op algen, visbroed, waterslakken en juvenielen van kleine vissoorten.

De tot 3000 eitjes per vrouwtje worden in verschillende keren op stenen of waterplanten gelegd, dit vanaf mei tot in de herfst. Het vrouwtje kan namelijk 4 tot 9 keer per seizoen eieren afzetten.

Ze worden bewaakt door het mannetje. De dieren worden in het eerste jaar geslachtsrijp. In de natuur bereiken deze dieren een leeftijd van 3 jaar.  

De verspreiding van deze vissoort wordt ook door de sportvisserij in de hand gewerkt, namelijk via de pootvis of als aasvisjes.  

Deze exoot is een voedselconcurrent van de inheemse vissoorten. Bij hoge dichtheden is hij tevens verantwoordelijk voor de predatie op juvenielen en eieren van inheemse soorten. Bij inventarisaties in poelen waar deze vis voorkomt werden geen amfibiën en zelfs geen andere vissoorten meer aangetroffen.

Op plaatsen waar nog (kleine) populaties van bijvoorbeeld de Boomkikker voorkomen kan dit leiden tot het verdwijnen van deze populaties.