Blauwborst
 
Luscinia svecicaDe Blauwborst Luscinia svecica is een prachtige vogel met een lengte van 14 cm. Het mannetje heeft in zijn broedkleed een blauwe keel en borst. Het vrouwtje heeft een witte, met zwart afgezette, keelvlek.

Vogels die bij ons voorkomen hebben een witte ster in een blauw borstveld; een andere ondersoort uit Noord-Europa heeft een rode ster in het blauwe veld.

Hij komt hier slechts plaatselijk voor in wilgenstruweel langs sloten en oevers. De broedhabitats zijn verscheiden en situeren zich in moerassen, hoogveengebieden, duinvalleien, opspuitingen, slootranden en akkers. Het zijn vooral vochtige gebieden met een vrij lage, ruige vegetatie en hier en daar wat struiken. Jonge naaldhoutaanplantingen worden eveneens bewoond.  

De soort is enigszins gebonden aan overgangszones van open moerassen naar moerasbossen. Monotone rietvegetaties en te dichte struwelen worden gemeden.

Recent (2009) wordt hij ook meer en meer opgemerkt in open landschappen, wegbermen en zelfs monocultuur-akkers. Ook bij andere vogels wordt vastgesteld dat ze hun (afgenomen) kerngebieden langzaam inruilen voor cultuurlandschappen.

Zijn voedsel bestaat uit insecten en bessen.

Het nest wordt gebouwd in struiken dicht boven of op de grond. Van april tot juni legt het vrouwtje 5 of 6 eieren.
De Blauwborst overwintert in Noord- en Noordoost-Afrika en het westelijk Mediterraan gebied.