Blauwe Bosbes
 
Vaccinium myrtillusDe Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus is een halfheestertje dat groeit in iets vochtige naaldbossen op zure grond, in heidegebieden en hoogveengebieden en ook op zandige grond.

Deze plant bloeit van april tot juni met alleenstaande blauwe hangende bloemen.

De bloemen worden bezocht door verschillende bijen (zoals Aardhommel, Boomhommel, Weidehommel, Wilgenhommel, Veenhommel, Late Hommel, Grote Veldhommel, Boomkoekoekshommel (in naaldbossen) en Vierkleurige Koekoekshommel), Bosbesbij, Bosmetselbij, Gewone Wespbij en Valse Rozenzandbij).

De bladeren zijn spits eirond en fijngezaagd. Ze vallen af in de winter.

De blauwgrijs berijpte bessen worden gegeten door vogels en zoogdieren die zodoende bijdragen tot het verspreiden van de zaden.

Deze plant overleeft strenge winters alleen wanneer ze bedekt is door een laag sneeuw. Ze vormt ondergrondse uitlopers. De groene loten van de Blauwe Bosbes worden in de winter door het wild gegeten. Deze soort kruist met de Rode Bosbes Vaccinium vitis-idaea tot de hybride Vaccinium intermedium.

De hoogte van de struikjes van Blauwe Bosbes kan een indicatie geven over het bostype die op de groeiplaats eigenlijk thuishoort. Plantjes met een hoogte van gemiddeld 50 cm en meer wijzen als potentieel natuurlijke vegetatie op wintereiken-beukenbossen. Kleine plantjes van 10 cm en minder wijzen eerder op zomereiken- berkenbossen. Aan de hand van de struikjes kan men dus zien welk bostype mogelijks tot ontwikkeling kan komen bij een natuurlijke ontwikkeling.  

De Blauwe Bosbes is één van de waardplanten van de vlinders Groentje Callophrys rubi,  Hageheld Lasiocampa quercus, Nachtpauwoog Saturnia pavonia, Oranje Iepentakvlinder Angerona prunaria en Nonvlinder Lymantria monacha.

De Bosbesdwergspanner Pasiphila debiliata is een nachtvlinder van vochtige bossen, hoogvenen en heiden met Blauwe Bosbes en ook wel Rijsbes Vaccinium uliginosum als waardplanten.