Blauwe Knoop
 
Succisa pratensis


De Blauwe Knoop Succisa pratensis is een achteruitgaande plant die groeit in grazige vegetaties op vochtige tot vrij droge voedselarme tot matig voedselrijke; zwak zure bodems, vooral in blauwgraslanden, overgangszones tussen heide en grasland, langs beken en op zandruggen in veenmoerassen. De kieming gebeurt vooral op open plaatsen.

De plant wordt 20 tot 40 cm hoog. Ze bloeit van juli tot september met blauwe bloemen, die gegroepeerd staan in hoofdjes van 2 tot 3 cm breed met 50 tot 80 bloempjes, die allemaal even groot zijn. De stengel draagt één of twee paar lancetvormige gaafrandige bladeren. De stengels groeien verticaal en zijn weinig vertakt.

De plant gaat achteruit door het verlies van geschikte standplaatsen.   

De Koperkleurige Langsprietmot Nemophora cupriacella en de Blauwe-Knooplangsprietmot  Nemophora minimella leven op deze plant.