Bleke Zegge
 
Carex pallescens


De Bleke Zegge Carex pallescens is een soort van kapvlakten en bosranden, en ook wel van zonnige tot matig beschaduwde wegbermen en braakland.

Deze plant is meestal gebonden aan een vochtige tot natte, veelal oppervlakkig uitgeloogde lemige bodem. Deze soort kan niet goed tegen beschaduwing en strooiselophoping. Het verdwijnen van de hakhoutcultuur heeft bijgedragen aan de achteruitgang.