Bloemaardster
 
Geastrum floriforme


De Bloemaardster Geastrum floriforme is een zwam, die vrijwel alleen in de duinen wordt gevonden. Soms treft men deze soort ook aan op verzilte plaatsen, zoals in wegbermen die door strooizout verzilt werden.

Deze soort is zouttolerant en verschijnt als pionier op zandige bodems.