Bodemuitputting
 


Bodemuitputting is de onttrekking van stoffen aan de bodem en dit op snellere en omvangrijker manier dan de natuurlijke aanvulling.

Het gaat dan vooral om ontginningen van oppervlaktedelfstoffen zoals grind, zand, klein en leem.
Dit brengt reliƫfwijzigingen en ecologische verstoringen mee. Tevens wordt de bodem hierdoor ongeschikt gemaakt voor andere functies.