Bonte Springspin
 
Evarcha falcata


De Bonte Springspin Evarcha falcata is een spin met een lengte van 5 tot 8 mm. Het mannetje heeft een bruin, maar achteren toe zwart-wit gestreept kopborststuk en een bruin achterlijf met een witte rand. Het vrouwtje is bruin.

Deze spin komt van mei tot augustus tamelijk algemeen voor in vochtige milieus op een lage vegetatie, vooral heide.

De spin jaagt overdag in struiken en lage begroeiing op prooien.