Boompieper

Anthus trivialis


De Boompieper Anthus trivialis is een slanke vogel, die bovenaan en onderaan gestreept is. Hij heeft een gelige borst, roze poten, een stevige snavel en korte achternagels. Hij heeft een lengte van 15 cm.
Hij is bij ons te zien van maart tot september.

Zijn zang, vanaf een hoge zitplaats of vanuit de vlucht, klinkt luid. Het bestaat uit veel trillers en gevarieerde noten en eindigt met “siea-siea-siea”.  Hij zingt zelfs midden op de dag, als de andere vogels een siësta houden.
Het is een broedvogel bij ons. Het nest wordt op de grond gemaakt en bestaat uit plantendelen. Het zit goed verborgen in graspollen of onder struiken. Van mei tot juli legt het vrouwtje 5 eitjes, die zij alleen bebroedt. Beide ouders voederen de nestjongen.  
Het voedsel bestaat uit allerlei ongewervelden.

De Boompieper trekt in voor- en najaar door en weg.

Deze soort komt voor op kapvlakten met jonge bosaanplant, bosranden en heidevelden en is gebonden aan overgangen tussen bos en heide. Hij profiteert van kaalslag-operaties en verjonging van bossen. De vogel heeft een voorkeur voor bomen (vooral coniferen) van 2 tot 5 jaar oud.

Hij gaat sterk achteruit. De Boompieper overwintert in Afrika en het Middellandse Zeegebied.