Boomrenspin

Philodromus praedatus


De Boomrenspin  Philodromus praedatus is een spin, die vooral voorkomt in zomen van drogere, oude loofbossen.

Het is een boombewonende spin, die vooral voorkomt op Eik-soorten Quercus species.

Deze spin komt vooral voor op de onderste takken en komt zelden of nooit op de grond.