Borstelgras

Nardus stricta


Het Borstelgras Nardus stricta is een achteruitgaande plant. Ze groeit op een minstens tijdelijk droge, humuszure bodem. De onderste delen van de plant vormen turf. In de duinen wordt deze plant gebruikt als bodemvastlegger. In heidegebieden groeit de plant vooral op droge, maar in de winter vochtige heide en extensief beweide graslanden.
De plant wordt tot 30 cm hoog en bloeit in mei en juni.  

Het Borstelgras wordt alleen in jonge toestand door het vee gegeten.

De grijsgroene bladeren rijzen stijf op uit dichte pollen van bladscheden van vorige jaren.

Voor deze plant zijn een extensieve beweiding, tred en lange sneeuwbedekking gunstig. Bemesting en kalk begunstigen immers andere soorten die het Borstelgras snel kunnen verdringen.