Borstelroofvlieg

Dysmachus trigonus


De Borstelroofvlieg  Dysmachus trigonus is een vrij kleine, gedrongen, sterk beborstelde roofvlieg met vrijwel alleen lichtgekleurde borstels op de poten. De middenknobbel is groot. De borstels op de borststukrug lopen door tot vlak achter de kop. Het schildje is voorzien van 6 tot 8 lichte randborstels. De vlieg meet 10 tot 15 mm.
 
Deze vrij algemene roofvlieg komt van half april tot half augustus voor op droge, arme graslanden en heideterreinen met een lage vegetatie en op zandgronden. Deze roofvlieg jaagt vooral vanaf de grond.