Borstelwespbij

Nomada stigma


De Borstelwespbij Nomada stigma is een rood-zwarte wespbij met een lengte van 9 tot 12 mm. Het vijfde tergiet van het vrouwtje heeft een borstelachtige haarband. De kop en het borststuk zijn bij het vrouwtje zwart met rode delen en bij het mannetje zwart met geelrode delen. Het achterlijf is rood, maar enkele tergieten hebben zwarte vlekken.

Deze zeldzame bij vliegt van begin mei tot half juli in groeven en uiterwaarden.

De bij bezoekt onder meer de bloemen van Witte Klaver Trifolium repens.

De Donkere Klaverzandbij Andrena labialis is waarschijnlijk een gastheerbij voor deze broedparasitaire bij.