Bosbesbij

Andrena lapponica


De Bosbesbij Andrena lapponica is een zeer zeldzame zandbij.

De kop van het vrouwtje is zwart behaard. Het borststuk is rossig bruin behaard. Het achterlijf is grotendeels zwart behaard. Tergieten 1 en 2 hebben langere lichte haren.

Het mannetje heeft een sterk glanzend achterlijf; het borststuk is geelbruin behaard. Er zijn lichte haren bij de overgang naar het achterlijf.

Deze bij meet 9 tot 13 mm en vliegt van eind maart tot eind juni.

Deze bij komt voor in lichte bossen met veel Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus en Rode Bosbes Vaccinium vitis-idaea en dit zijn vooral naaldbossen. In de nabijheid van plaatsen waar deze Bosbes-soorten voorkomen kan deze bij ook worden gezien op de Blauwe Bes Vaccinium corymbosum in gecultiveerde aanplantingen.   

De bij nestelt vaak in kleine aggregaties in onbegroeide bosranden en zandpaden, soms samen met de Zwartrosse Zandbij Andrena clarkella.

De Bosbesbij is een oligolectische soort met een duidelijke voorkeur voor Bosbes-soorten.   

Het is zeer waarschijnlijk de gastheerbij voor de Sierlijke Wespbij Nomada panzeri (koekoeksbij).