Bosereprijs

Veronica montana


De Bosereprijs Veronica montana groeit op een vochtige, voedselrijke bodem, vaker op een kalkarme dan op kalkrijke grond.

We vinden haar op vochtige bospaden in schaduwrijke loofbossen en soms op oeverwallen van beken. De plant bloeit van mei tot juli met kleine blauwe bloemen.

De gevormde vruchten zijn wel tamelijk groot. De bladeren zijn gesteeld. De stengel is rondom behaard.