Bosgitje

Cheilosia variabilis


Het Bosgitje Cheilosia variabilis is een algemene zweefvlieg van zandgronden. Het is een grote, slanke soort met een behaard gezicht en zwarte poten. De vleugels zijn vaak iets verdonkerd. Het vrouwtje heeft zilverachtige haarbandjes op de rugplaatjes. Deze zweefvlieg meet 9 tot 12 mm en komt voor van half april tot begin augustus.

Deze soort is te vinden op zonnige plekjes langs het bos, op bladeren van struiken. Bloembezoek wordt bij deze soort weinig waargenomen.

De larven leven op de wortels van Knopig Helmkruid Scrophularia nodosa en Geoord Helmkruid Scrophularia auricularia. Soms wordt ook de stengel van deze planten aangevreten. De verpopping vindt plaats buiten de stengel, in de grond.