Bosknikspriet

Microdon analis


De Bosknikspriet Microdon analis  is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 11 mm. Deze vlieg heeft een zwart schildje. De borststukrug is lichtbehaard.

Deze zweefvlieg komt van eind april tot en met eind juni voor in heidevelden, heischrale graslanden en bossen.
Zowel de vrouwtjes als de mannetjes zijn in de nabijheid van dode boomstronken te vinden waarin mieren nestelen, meestal op zonnige plaatsen.

De eitjes worden gelegd in spleten in dood hout waarin mieren nestelen. De larven ontwikkelen zich in mierennesten, meestal onder schors of in dood hout, zowel van loof- als van naaldbomen.

De mieren behoren tot de genera Formica of Lasius, zoals de Bloedrode Roofmier Formica sanguinea, Behaarde Bosmier Formica rufa en Grauwzwarte Renmier Formica fusca. De verpopping vindt plaats buiten het mierennest. Er zijn ook waarnemingen bekend bij nesten van de Glanzende Houtmier Lasius fuliginosus.