Boskoekoekswesp

Dolichovespula omissa


De Boskoekoekswesp Dolichovespula omissa  is een uiterst zeldzame plooivleugelwesp met een lengte van 15 tot 18 mm.

Het kopschild is grotendeels geel en vaak bezet met 3 kleine zwarte stippen. De beharing van het kopschild is wit.

Deze soort heeft geen werksters. Het is de koekoekswesp bij de Boswesp Dolichovespula sylvestris. Het is logisch dat deze wesp kan worden aangetroffen in het leefgebied van de gastheerwesp, dus in bosranden, parken en tuinen.

Een vrouwtje van deze wesp dringt het nest van de gastheer binnen, doodt de koningin en neemt haar plaats waarna de werksters de nakomelingen (mannetjes en vrouwtjes-koninginnen) van de nieuwe koningin groot. De larven van de oorspronkelijke koningin komen nauwelijks verder tot ontwikkeling en het nest sterft voortijdig uit.

Het is niet duidelijk of deze wesp nog in Vlaanderen voorkomt.