Boskruiskruid

Senecio sylvaticus


Het Boskruiskruid Senecio sylvaticus groeit vooral op kalkarme, droge, humeuze zandgronden en kapvlakten op beschaduwde plaatsen.

We vinden de plant ook in bosranden, tuinen en duinen. In duinen blijft de plant wel kleiner.

De zaden hebben een koude winterperiode nodig om te kunnen ontkiemen.

De gele bloemen, die van juni tot september bloeien, zijn samengesteld uit buisbloemen en lintbloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn veervormig ingesneden.