Bosparelmoervlinder

Melitaea athalia 


De Bosparelmoervlinder Melitaea athalia verdween vermoedelijk sedert 1968. In Nederland is het zeldzame soort, die vooral nog op de Veluwe voorkomt.

Het is een vlinder van open plekken in droge loofbossen, bosranden of bospaden en ook droge, schrale vegetaties van heide met grasvegetaties.

Deze vlinder meet tot 22 mm en heeft een vleugelspanning tot 38 mm. Hij is roodbruin met een omvangrijk donkerbruin patroon. Er zijn typerende bruine vlekken op een donkerbruine achtergrond.

In het leefgebied moeten er voldoende nectarplanten aanwezig zijn.

De soort is voor de afzet van de eitjes vooral gebonden aan Hengel Melampyrum pratense. De rupsen leven ook van Ereprijssoorten Veronica species en Weegbree-soorten Plantago species.

De rupsen overwinteren in groepjes in aan elkaar gesponnen bladeren. Volgroeide rupsen zijn zwart en gedoornd.
Deze plant gedijt op kapvlakten in loofbossen, in brede, zonnige bospaden en op heidevelden waar ook de waardplant voorkomt. De soort is weinig mobiel, maar mogelijk kan in geschikte gebieden aan herintroductie worden gedacht.