Bosreservaten


Bosreservaten zijn biologisch of wetenschappelijk waardevolle bosgebieden waar de mens bewust niet ingrijpt. Deze bossen kunnen dus spontaan ontwikkelen.

Op termijn ontstaat in deze bossen heel wat dood hout, wat van groot belang is voor verschillende dier- en plantensoorten die dood hout nodig hebben om te overleven.

Bosreservaten zijn echte hotspots voor tal van soorten.

In een bosreservaat zullen lichtminnende pionierboomsoorten (Berk-, Wilg-en Populiersoorten) als gevolg van de spontane successie noodgedwongen plaats maken voor meer schaduwtolerante soorten (Eik-soorten, tamme Kastanje, Gewone Esdoorn).

In de onderlaag van een bosreservaat wedijveren verschillende kleinere bomen en struiken (Sporkehout, Braam, Amerikaanse Vogelkers, Hazelaar, Wilde Lijsterbes) voor de meest geschikte groeiplaatsen.