Boterbloempje

Pseudopanthera macularia 


Het Boterbloempje Pseudopanthera macularia behoort tot de spanners. Hij heeft een vleugelspanning tot 30 mm. De voorvleugels zijn geel met bruine min of meer bandvormige vlekken.

Deze vlinder komt voor langs zonnige bosranden, in droge gebieden, open plekken in heidebossen en op graslanden. Het is een dagactieve soort, die vaak op bloemen is te vinden. De rups is groen. De waardplanten van de rupsen zijn bij ons vooral Kattendoorn Ononis spinosa en Gevlekte Dovenetel Lamium maculatum.