Braambladluisdoder

Pemphredon lethifer 


De Braambladluisdoder Pemphredon lethifer is een zwarte wesp met een lengte van 5 tot 8,5 mm. De eindrand van het kopschild is bij het vrouwtje iets toegespitst.

Deze vrij algemene soort vliegt van eind maart tot half oktober in 2 generaties in zowel droge als natte biotopen, ook in stedelijk gebied.

Het nest wordt gemaakt in stengels van Braam Rubus fruticosus maar ook van enkele andere planten (onder meer Peen, Gewone Vlier, Gelderse Roos), in vraatgangen van andere insecten, gallen op Riet Phragmites australis en ook wel in boorgaten van kunstmatige nestblokken (bijenhotels).   

De prooien zijn bladluizen.

Als parasieten treden onder meer de Drietandgoudwesp Trichrysis cyanea en de Groene Kogelgoudwesp Omalus aeneus alsook verschillende sluipwespen en bronswespen bij deze soort op.