Brandnetelschildluis

Orthezia urticae 


De Brandnetelschildluis Orthezia urticae is een schildluis met een lengte tot 5 mm.

Deze schildluis heeft poten. Het mannetje heeft 2 vleugels; het vrouwtje is ongevleugeld.

Deze soort komt van mei tot september voor in de onderbegroeiing in loofbossen en schaduwrijke wegbermen, en dit vooral op de Grote Brandnetel Urtica dioica, maar ook op andere wilde planten.

Het lichaam van de vrouwtjes is met staafvormige wasafscheidingen bedekt.  Deze staafjes vormen een soort broedkamer waarin de eitjes worden gelegd.  

Het mannetje leeft in het voorjaar slechts gedurende korte tijd.