Brede Dwergbloedbij

Sphecodes crassus 


De Brede Dwergbloedbij Sphecodes crassus is een kleine maar robuust gebouwde bloedbij met een lengte van 5 tot 7 mm.

Het vrouwtje is zwart met een rood achterlijf. De vierde en vijfde rugplaat is zwart. De achterdijen zijn bultig verdikt en het middenveld van het middensegment is breed rechthoekig.
Het mannetje heeft een wit gezicht en korte viltbandjes op de antennes.

Deze algemene bij vliegt van begin april tot begin oktober in uiteenlopende biotopen zoals bosranden, bermen, ruigten en akkers. De mannetjes vliegen vanaf begin mei tot half oktober. 

Deze soort bezoekt verschillende bloemen.

Het is een koekoeksbij van verschillende groefbijen zoals waarschijnlijk de Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum en de Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum.  

Volwassen vrouwtjes overwinteren.