Breedkopbandzweefvlieg

Epistrophe ochrostoma


De Breedkopbandzweefvlieg Epistrophe ochrostoma  is een middelgrote bandzweefvlieg (8 tot 12 mm) met een gele mondrand, een opvallend breed gezicht, gele antennes, een sterk glimmend borststuk en brede oranje banden op het achterlijf.

Deze vlieg komt van half april tot eind mei vooral voor in loofbossen op kalkrijke grond. De vlieg kan ook in naaldbossen worden gezien. De volwassen vlieg bezoekt verschillende bloemen.
De larven voeden zich met bladluizen.