Breedplaatstreephoed

Megacollybia platyphylla


De Breedplaatstreephoed Megacollybia platyphylla is een plaatjeszwam met een halfbolvormige tot vlakke licht tot donker grijsbruine hoed met een diameter tot 5 cm en een gekerfde rand. De witte plaatjes zijn opvallend breed.

De grijsbruine steel wordt tot 5 cm lang.

Deze zwam komt – pas laat in het jaar - algemeen voor op houtresten, begraven loofhout en strooisel in bossen. Het is een saprofiet.