Breedschubmier

Lasius sabularum


De Breedschubmier Lasius sabularum is een temporeel parasitaire soort van de Wegmier Lasius niger. Deze soort nestelt vaak onder stenen en in muren. Men vindt ze vooral in land- en zeeduinen, tuinen, parken en stedelijke omgevingen. Deze soort komt verspreid voor.

Deze mier is vooral te vinden in gebieden met hoge nestdichtheden van de gastheer.

Het bevruchte wijfje dringt de kolonie van de gastheer binnen. De gastheerwerksters worden geleidelijk aan vervangen door de nakomelingen van de Breedschubmier.

De bruidsvluchten vinden plaats van eind augustus tot half oktober.