Brilmaskerbij

Hylaeus annularis


De Brilmaskerbij Hylaeus annularis is een vrij zeldzame bij van 5 tot 7,5 mm groot. Deze bij vliegt van begin juni tot eind september.

Het vrouwtje heeft kleine, ronde, witte gezichtsvlekken (bril) die tegen het kopschild liggen. Het mannetje heeft een groter geel patroon op het gezicht. Het mannetje heeft ruitvormig verbrede sprietschachten met een geelzwart kleurenpatroon.    

Deze bij komt voor in schrale wegbermen, spoorbermen, braamstruwelen, duinpannen en bloemrijke braakliggende industrieterreinen.

Deze bij nestelt in bestaande holtes zoals vraatgangen in oud hout en verlaten nestgangen van andere vliesvleugeligen. Soms wordt een nest geknaagd in het merg van dorre stengels van Braam Rubus fruticosus of Bijvoet Artemisia vulgaris. In braamstengels worden de broedcellen van elkaar gescheiden door stukjes merg. Soms maakt de bij gebruik van kunstmatige nestgelegenheid. De broedcellen worden voor twee derden gevuld met een nectarrijke vloeistof. Er kunnen tot 20 broedcellen bij elkaar liggen.

De Brilmaskerbij bezoekt verschillende bloemen, zoals Zandblauwtje Jasione montana, Akkerdistel Cirsium arvense, Boerenwormkruid Tanacetum vulgare, Braam Rubus fruticosa, Peen Daucus carota en Tormentil Potentilla erecta. In tuinen wordt de soort ook op Vetkruid Sedum species gezien.
Het stuifmeel wordt in de krop vervoerd.