Bruine Grijsbandspanner

Cabera exanthemata


De Bruine Grijsbandspanner Cabera exanthemata  is een vlinder die behoort tot de spanners. Deze vlinder vliegt van eind april tot half september in twee generaties in bossen en wilgenstruwelen, vaak op natte plaatsen.

De waardplanten van de rupsen, die van juni tot september te zien zijn, zijn Wilg-soorten Salix species, Populier-soorten Populus species en andere loofbomen. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de bovenste bodemlaag.