Bruine Poria

Donkioporia expansa


De Bruine Poria Donkioporia expansa, ook Bruine Eikenzwam genoemd, is een saprotrofe zwam. Hij groeit op dode, vaak nog hangende takken van Eik-soorten Quercus species en soms van Beuk Fagus sylvatica, zelden op nog ander loofhout, in onder meer bossen, lanen en parken.

De zwam wordt vaak aangetroffen in bewerkt hout, onder meer in oudere eiken dakconstructies, vloerbodems en vensterbanken.

Deze zwam komt zeer vaak samen met de Houtkever Anobium punctatum voor. De totale houtafbraak voltrekt zich pas lang na het begin van de aantasting. De zwam veroorzaakt witrot.