Bruine Rouwbij

Melecta albifrons


De Bruine Rouwbij Melecta albifrons is een vrij zeldzame koekoeksbij.

Het vrouwtje heeft een brede, grijze kraag. Het achterlijf is vrij dicht bruingeel behaard, spits en getekend met geelgrijze haarvlekken.
De kleurvariatie binnen deze soort is groot.

Deze soort meet 9 tot 17 mm en komt van half maart tot half juni voor bij oude met leem gebouwde muren of bij lemige steilwanden en in tuinen waar de gastheerbij voorkomt.  

De soort parasiteert bij de Gewone Sachembij Anthophora plumipes.

Het ei wordt gelegd in de reeds afgesloten broedcel, waarbij de rouwbij het deksel van deze broedcel met het spitse achterlijf doorboort en een ei plakt aan de binnenkant van het dekseltje.

Deze bij bezoekt verschillende planten voor de nectar met een voorkeur voor Witte Dovenetel Lamium album, Wild Kattenkruid Nepeta cataria, Gevlekt Longkruid Pulmonaria officinalis  en Kruipend Zenegroen Ajuga reptans. Deze diertjes worden vaak slapend aangetroffen, terwijl ze zich met de kaken vastbijten aan plantenstengels.