Bruine Zaadmier

Tetramorium impurum


De Bruine Zaadmier Tetramorium impurum is een soort van open, zeer warme habitats van allerlei aard op leem- en zandleembodems en nestelt vaak ook massaal in urbane omgevingen.

Op leem- en zandleembodems verdringt deze soort haar zustersoort de Zwarte Zaadmier Tetramorium caespitum die gebonden is aan zandgronden. Deze mier heeft een duidelijke voorkeur voor stenige locaties zoals voetpaden, grindwegels en gazons.

De bruidsvluchten vinden plaats van augustus tot oktober.