Buffer

Een stof of een proces dat een snelle verandering (bijvoorbeeld in pH) verhindert wanneer andere stoffen, bijvoorbeeld zuren of basische stoffen, toegevoegd worden aan de bodem. Hierdoor wordt (een groot deel van de) verstoring voorkomen.

De term kan ook verwijzen naar een strook land die bestemd is om negatieve invloeden vanuit de omgeving op te vangen.