Buiswier

Vaucheria species


Het Buiswier Vaucheria species komt onder meer voor op natte aarde en oevers en in schorren, bloempotten en ploegvoren.

De draden bestaan uit veelkernige langdradige cellen zonder dwarsbanden.