Dambordje
 
Melanargia galathea


Het Dambordje Melanargia galathea behoort tot de aurelia’s. Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 52 mm en vliegt van juni tot augustus. De boven- en de onderzijde van de vleugels heeft ongeveer dezelfde zwart-wit tekening. De vleugels hebben geen oogvlekken.

Deze vlinder bewoont vooral droge, voedselarme graslanden en kalkgraslanden.

De vlinder vliegt in één generatie per jaar. De eitjes worden afzonderlijk of per twee afgezet op een zonnige plaats in een lage vegetatie. Nadat de groene rups is uitgekomen begint ze reeds aan de overwintering. In een zachte winter kan ze reeds vanaf januari beginnen te eten aan de waardplanten Gevinde Kortsteel Brachypodium pinnatum, Zwenkgras-soorten Festuca species, Kamgras Cynosurus cristatus, Pijpenstrootje Molinia caerulea, Timoteegras-soorten Phleum species en Veldbeemdgras Poa pratensis.

De verpopping gebeurt op of nabij de grond.

Op deze vlinders worden vaak rode mijten aangetroffen.