Damhert
 
Dama dama


Het Damhert Dama dama is een dier dat van nature voorkomt in volwassen loofbossen en gemengde bossen, zelden in naaldbossen. Het dier heeft een voorkeur voor bossen met een dichte onderbegroeiing, open parkachtige bosgebieden en landbouwgronden. De bossen dienen vooral als schuilplaats, terwijl de meer open gebieden als graasvlakte dienen. Damherten leven in roedels. Na de paartijd leven de volwassen herten in aparte roedels en leven de vrouwtjes (hindes) samen met hun nageslacht en enkele jonge mannetjes die later de roedel verlaten om in vrijgezellengroepen op te groeien. De soort wordt op verschillende plaatsen gekweekt voor het vlees. Ontsnapte exemplaren vormen soms vrijlevende groepjes, waarbij reeds voortplanting werd vastgesteld.

Een verjaging van de dieren is te verkiezen. Afschot leidt tot ongewenste resultaten.

Bij onvoldoende afrastering van de gebieden waar Damherten voorkomen kan er wel vraatschade optreden bij graangewassen., aardappelen, suikerbieten en voederbieten, maïs, winterwortelen en graslanden. De vruchtknoppen van fruitbomen kunnen worden afgebeten. In gebieden waar Damherten voorkomen dienen er naast afrasteringsmaatregelen ook verkeers- en snelheidsbeperkende maatregelen te worden ingevoerd.