Dansmuggendoder
 
Crossocerus wesmaili


De Dansmuggendoder Crossocerus wesmaili is een kleine, zwarte wesp met een gele tekening op de poten en het borststuk. Het zesde tergiet van het vrouwtje is meestal roodbruin. Deze wesp meet 4 tot 6 mm.

Deze algemene soort komt van half april tot begin november voor op drogere zandgronden, ook in stedelijk gebied.
Het nest wordt in zandbodems gemaakt.

De prooien zijn dansmuggen, maar ook knutten, kleine vliegen, wantsen en cicaden.