Dansvliegendoder
 
Crossocerus ovalis


De Dansvliegendoder Crossocerus ovalis is een kleine, zwarte wesp met een lengte van 4 tot 6 mm. De poten zijn gedeeltelijk geel gekleurd.

Deze vrij algemene soort vliegt van mei tot half oktober vooral in gebieden met een zandige bodem, maar ook in gebieden met een leemhoudende bodem kan de wesp worden gezien.

De wesp maakt een nest in de grond of in dood hout. De nestgang is ongeveer 5 cm lang en eindigt in 1 broedcel.
De prooien zijn overwegend dansvliegen, maar ook halmvliegen en blindwantsen kunnen worden gevangen.