Daslook
 
Allium ursinum


Daslook Allium ursinum draagt van april tot juni witte stervormige bloemen in een hoofdje. Het hoofdje kan tot 25 bloemen tellen. Deze plant vormt vaak grote bestanden. Ze heeft 1 of 2 grondstandige brede platte bladeren met een lange steel. De plant verspreidt een sterke knoflookgeur. Deze plant wordt 20 tot 40 cm hoog.

Ze komt voor op een voedselrijke, luchtige en vochtige bodem in de schaduw in bossen en tussen struikgewas. De plant verdringt soms andere planten. Ze kan plaatselijk talrijk voorkomen, maar is in Vlaanderen toch zeldzaam.
Daslook is gevoelig voor verzuring, verdroging, verdwijnen van vochtige bosmilieus, vernietiging van groeiplaatsen, vervuiling en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

De larven van het Daslookgitje Portevinia maculata (zweefvlieg) mineren in de wortelknolletjes.

De larven het Vroegste Gitje Cheilosia fasciata (zweefvlieg) mineren in de bladeren. Als er meer dan een larve in een blad zit, eet de oudste de andere larven op. De verpopping gebeurt buiten de plant, in de strooisellaag.