Daslookgitje
 
Portevinia maculata


Het Daslookgitje Portevinia maculata  is een zweefvlieg met een lengte van 8 à 9 mm. Het tamelijk platte en brede achterlijf is voorzien van grijze vlekken. Deze vlieg heeft rode antennes.

Deze zweefvlieg is van begin april tot half juni te zien in vochtige loofbossen met een dichte onderbegroeiing van Daslook Allium ursinum. We vinden de soort het vaakst langs beken, aan de voet van hellingen.

Het vrouwtje bezoekt de bloemen van kruidachtige planten zoals Speenkruid Ficaria verna, Gele Anemoon Anemone ranunculoides en witte schermbloemigen.

Het legt de eitjes op de grond in de buurt van Daslook. Na het uitkomen kruipen de larven naar de wortelknollen, waarin ze mineren. De larven overwinteren in de grond in het laatste larve-stadium. De verpopping gebeurt na de winter.