Dendrologie
 Het woord dendrologie komt van “dendro(s)” of boom en “logie” wat studie betekent, met andere woorden de bestudering van de bomen.

Dendrologen houden zich bezig met het bestuderen en op naam brengen (taxonomie) van bomen, struiken en heesters.

Het bekijken van onder meer bloem, blad, schors en groeiwijze.

Een boom staat natuurlijk in relatie met een heel biotoop van onder meer grassen, kruiden, zoogdieren, vogels, insecten en ook deze relaties worden in de dendrologie onderzocht.